PGNiG Termika zapewni ciepło dla Przemyśla

16 kwietnia zostało zawarte wielostronne porozumienie w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na terenie Przemyśla. Sygnatariuszami porozumienia są: PGNiG Termika, Miasto Przemyśl, PGNiG Termika Energetyka Przemyśl oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). Współpraca obejmie rozpoczęty już projekt PGNiG Termika – przejęcie w eksploatację i modernizacja Ciepłowni Zasanie w Przemyślu. Czytaj dalej...