Rynek terminowy energii elektrycznej ze spadkiem obrotów

W listopadzie 2020 obroty energią elektryczną na TGE wyniosły ponad 19,6 TWh, co oznaczało spadek o 12,2 proc. w stosunku do listopada 2019 roku. Ten spadek to skutek mniejszych o 14,9 proc. niż rok wcześniej obrotów na rynku terminowym. Na rynku gazu w listopadzie 2020 roku obroty wyniosły ponad 11,9 TWh i były o blisko 5 proc. większe niż rok wcześniej. Czytaj dalej...

Ograniczanie emisji nie musi psuć gospodarki – przekonuje Komisja Europejska

W 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej emisje gazów cieplarnianych (GHG) zmniejszyły się o 3,7 proc. w porównaniu z 2018 r., podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. W porównaniu z poziomem z 1990 r. emisje ograniczono w UE o 24 proc., przy założeniu ramowej konwencji ONZ jej spadku do 2020 r. o 20 proc. Dowodzi to skuteczności unijnej polityki proklimatycznej oraz tego, że można oddzielić wzrost gospodarczy od emisji GHG. Gorzej jest z realizacją planów ograniczania tzw. emisji współdzielonych (ESD). Czytaj dalej...

Rząd pracuje nad wsparciem dla LNG w transporcie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wsparciem zastosowania LNG/CNG w transporcie. – Projekt zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu stworzenie kompleksowych ram legislacyjnych oraz systemu różnych zachęt, umożliwiających działalność rynku LNG na takich samych zasadach, jak to ma miejsce na rynku paliwowym – mówi podsekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa. Czytaj dalej...

Gaz uderza w Azoty

Pracę prezesa Grupy Azoty rozpoczyna dziś Tomasz Hinc. Już na początku przyjdzie mu się zmierzyć ze sporym wyzwaniem, jakim są rosnące ceny gazu. A to przecież m.in. dzięki niskim cenom tego surowca, Grupa Azoty mogła mówić o przyzwoitych wynikach finansowych w ostatnich kwartałach. Czytaj dalej...

Ofensywa inwestycyjna czy wojna na dwa fronty. Orlen będzie kompletnie inną firmą

Orlen pokazał plan radykalnej transformacji biznesu od firmy naftowo-rafineryjnej do koncernu energetycznego. Niczym Nokia, która zaczynała w XIX w. jako zakład przemysłu drzewnego, a skończyła jako producent technologii. Plan jednak zakłada ogromne, sięgające 140 mld zł inwestycje w nowych obszarach. Czy takie otwarcie na wielu frontach uda się zrealizować w perspektywie 2030 roku? Czytaj dalej...

Nowa strategia PKN Orlen. 140 mld zł na inwestycje

Czysta energetyka i nowoczesna petrochemia mają wytyczać drogę transformacji Grupy PKN Orlen. Zgodnie z ogłoszoną strategią koncernu do 2030 roku planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. – Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu – mówił podczas prezentacji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Czytaj dalej...